Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi
Kiralama Sözleşmesi

 

Fatura Adresi

 

Vergi Dairesi / Vergi No

 

Adres

Dosya No

 

1. Kullanıcı

 

Ek Kullanıcı

Adı / Soyadı

 

Adı / Soyadı

 

T.C. Kimlik No / Pasaport No

 

T.C. Kimlik No / Pasaport No

 

Doğum Yeri / Doğum Tarihi

 

Doğum Yeri / Doğum Tarihi

 

Ehliyet No / Tarih

 

Ehliyet No / Tarih

 

Ehliyet Verildiği Yer / Sınıf

 

Ehliyet Verildiği Yer / Sınıf

 

Tel No

 

Tel No

 

Araç

 

Araç Değişimi

 

Plaka

 

Plaka

 

Araç Grup

 

Değiştirilen Aracın Çıkış Km.

 

Çıkış Km.

 

Değiştirilen Aracın Dönüş Km.

 

Alış Ofisi

 

Değişim Ofisi

 

Alış Tarihi

 

Değişim Tarihi

 

Alış Saati

 

Değişim Saati

 

İş bu sözleşmeye konu aracı kendi nam ve hesabıma kullanmak üzere kiraladım eksiksiz olarak hasarsız ve çalışır durumda arızasız olarak teslim aldım. Teslim alınan aracı yine teslim aldığım ilde kiralayanın ofisine geri teslim edeceğimi taahhüt eder başka bir lokasyonda veya ofis dışında aracı terk etmek veya herhangi bir suretle geri iade edilmemesi durumunda işdurması tazminatı ve ofise geri getirmek için yapılacak tüm masrafları ödeyeceğimi peşinen kabul beyan ve taahhüt ederim. Eksiksiz ve çalışır durumda arızasız olarak teslim alınan araca ilişkin her türlü arıza çarpma çarpılma kararları kiracıya aittir. Çarpma ve çarpılma anında zorunlu siportanın teminatı dışında veya teminatını aşan kararları kiracı tazmin etmeyi peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. İş bu zararların tahsilini öncelikle provizyon alınan kartımdan tahsilini kabul beyan ve taahhüt etmekle artan kısmı da peşinen ödeyeceğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

Çıkış Yakıt

Dönüş Yakıt

Değiştirilen Aracın Çıkış Yakıt

Değiştirilen Aracın Dönüş Yakıt

Kiralama Tutarı

 

Gün

 

Km Paketi

 

LFC (Lastik, Cam, Far

 

 

 

 

 

 

 

Pratik Hasar Güv.

 

Toplam Kiralama Tutarı

 

Dönüş Ofisi

 

Dönüş Km.

 

Dönüş Tarihi

 

Dönüş Saati

 

1. Sürücü Adı Soyadı / İmza

2. Sürücü Adı Soyadı / Imza

Aracı Teslim Eden Adı Soyadı / İmza

Aracı Teslim Alan Adı Soyadı / Imza

Not:

 

 

 

 

 

 

 

HASAR DANIŞMA HATTI | BIREYSEL ARAÇ KIRALAMA | 0554 454 66 56

Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren “MGC Car Rental” “KİRALAYAN” aynı sayfada imzası bulunan kredi karşılığında kullanmak üzere alana da“KİRACI“oIarak adlandırılacaktır.

Madde J - GENEL KOŞULLAR

 1. Kiralayan mülkiyetinde bulunan araca aşağıda geniş bir şekilde açıklayan koşulları uyulması şartıyla kiracı önceden saptanan süre içinde verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, yedeği ile beş lastiği Mükemmel durumda avadanlıklar ilgili belgeler (Trafik Ruhsatnamesi, Harita vb.) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim aldığım, sözlesmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yere geri vereceğini kabul etmiştir.

 2. Aşağıda Yayılan durumlarda kiracı, araca hiç bir şekilde kullanmayacoğım öncelikle kabul eder.

 1. Gümrük yasalar,T.C. Kanunu ve diğer yasalarco taşınması suç soyılon her türlü eşyanın taşınmosının ve diğer gayri kanuni işlerde

 2. Kiroloyonın izni olmaksızın başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde yada yüklenerek taşınmosındo

 3. Yarış, hlz tayini, sally, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda, ve aracın trafik kurallara uygun olmayan bir biçimde kullanmamayı ve kullandırmamayı

 4. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu , her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında,

 5. Ödeme şekli ne olursa olsun, ister yazılı ister sözleşmeyle ivaz karşılığında yolcu yada mal taşımada

 1. Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş en az bir yıllık yerli yada uluslararası ehliyetin ibrozı gereklidir. kiracı aracı üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydeder ve imzalotır.

 2. Kiracı, seyir dışında aracı, güvenliği sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde, araç bulunmazsa gelecek ilk 45 gün süreyi kiralayan, kiracıdan talep edebilir.

 3. Kiracı aracı aracı kiralayana testini anında, araca ait belgeleri (ruhsatname ve plakalar) iade edilmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerin alınması icin yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

 4. Aracın, her hangi olay nedeniyle kirocının kusuru olsun yada olmasın, yetkili makonlorco müsadeleri veya el konması halinde geriye alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin horcomalor kirocıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiracı ödemeyi kabul eder.

 5. Tabi kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir buna karşılık mutad olmayan bir kullanma veya kaza sonucu yapılan tomirot, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları donma nedeniyle ortaya çıkan hasar vekararlar ile benzer olaylar sonucu hareket etmemesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi icin yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup, kiralayan, aracın günlük ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edebilecektir. Taşrada gerekebilecek onarımlar kiralayanın en yakın istasyonuna bildirecek, onay alınıp yaptırılacak, kiralayan adına düzenlenmiş detaylı fatura(lar) kiracıya ödenecektir.

 6. Yakıt ücreti kiracıyo aittir.

 7. Kiracı eksiksiz, çalışır durumda, arızasız ve hasarsız olarak teslim aldığı aracı yine eksiksiz ve teslim aldığı gibi iade etmekle mükelleftir.

 8. Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık veya aylık süresi 7 gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir.

 9. Kiralayan, bir sebep göstermek ve tazminat ödemek olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktanda kaçınabilir.

 10. Taraflor arasında yazılı olarak kororloştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür.

 11. Kiracı kiraladığı aracı bir başkasına devir temlik ve alt kira ilişkisiyle kiraya veremez. Kiralanan aracı yurt dışına çıkaramaz.

 12. Kiracı ile kiralayan arasındaki anlasmazlıklar ANKARA Mahkemeleri ve icra dairelerinde Türk Hukukuna göre ÇÖzümlenecektir.

 13. Kiracı hiç bir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, yada aracı ve içindeki donanım ve geçerli, devir temlik ve edemez ve bunları kirolayana zarar verecek biçimde kullanamam. Bu toohhütte aykırılık, kirolayano derhal aracı geri verilmesini, herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkını verir.

Madde 2 - ÖDEME

Verilen Kiralık araç hizmeti ilgili kosko sigorta poliçesi asistanı kapsamında olup, çağrı merkezi yetkili birimler tarafından belirlenen ve sözleşme üzerinde yazan kiralama (gün) süresince KİRACldan herhangi bir ödeme alınmayacaktır. KİRAClnın kredi kartıno rent a car firması tarafından ön provizyon sorgulaması yapılacak, belirli bir miktar blokaj konulacaktır. Kiralanan araç KİRACI tarafından geri teslim edildiğinde bloke edilen bu miktar banka tarafından 10 ila 30 gün icinde otomatik olarak kaldırılacaktır. Fakat KİRACldan olası yakıt, kiralamanın uzaması (kararlastırılan kira süresinin sonunda aracın teslim edilmeyerek aracın teslim süresinin uzaması durumunda) veya KİRAClnın kusurlu davranışlarından dolayı daha sonra araç plakasına gelmesi muhtemel trafik, OGS, köprü ve benzeri cezaların tahsili için teminat mahiyetinde, Mail Order formunu yeni kredi kartı teminat belgesine yazılı kredi kartı numarasından bahsi geçen bu alacak kalemleri, ispatlanması ve yalnızca sözlesmede belirtiler tarihler arasında hizmet almış olması kokulu ile asistanı firması ve KİRAClnın bilgisi ve rızası ile tahsil edilebilecektir. Kiracının karıştığı bir kazadan ötürü ilgili Polis ve Jandarma Tutanağını veya Kaza Tespît Tutanağını, tutmak îIgiIi merci tarafından düzenlenir düzenlenmez getirmediği her gün için kiraya konu aracın çalışamamasından veya onarıma başlayamamasından ötürü iş durması tazminatından kiracı sorumlu olup iş bu duruma ilişkin olarak iş durması tozminotıno binaen sebep olduğu zorardon ötürü ortaya çıkan iş durması kararını ödeyeceğini gayri kobili olarak peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.